Category Archives: Ôn thi CPA

Tài liệu ôn thi CPA năm 2012

Tặng cả nhà bộ tài liệu ôn thi CPA năm 2012 gồm 6 chuyên đề: Chuyên đề 1 – Môn pháp luật về kinh tế Chuyên đề 2 – Tài chính và quản lý tài chính nâng cao Chuyên đề … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ôn thi CPA, Tài liệu học tập và suy ngẫm | Thẻ , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?