Tag Archives: học tiếng trung

Tài liệu học tiếng Trung của rất hay

Hôm nay vô forum vungtroitinhoc.com thấy có bộ DVD học tiếng Trung của rất hay. Bộ này gồm 4 DVD tên là ChinesePOD. Nó gồm 5 cấp độ, Newbies, Elementary, Intermediate, Upper Intermediate và Advance. Trong đó, mỗi cấp độ … Tiếp tục đọc

| Thẻ , , , | 4 phản hồi