Phim – Nhất đen nhì đỏ (gồm 8 bộ)

Nhất Đen Nhì Đỏ 1 – who’s The Winner

Thể loại: Võ thuật, phiêu lưu, lồng tiếng, phim bộ

Thạch Chí Khang (Trần Đình Oai) là một thanh niên nhiệt tình trung hậu, làm phụ bếp ở sòng bài, nhờ dịp may đã thấy nhị đại cao thủ Phương Chân (Cao Hùng) và Nhiếp Vạn Long (Tần Phối) đánh bài với nhau, bắt đầu có hứng thú với bài bạc, có một hôm một thanh niên tên Bá Kỳ (Lữ Tụng Hiền) tới sòng bài và ăn hết các tay bịp từ Indonesia tới, gây náo động cả sòng bài, vài tìm cách giết Long để trả thù cho Cha, nhưng đã thất bại và được sự giúp đỡ của Khang và thoát khỏi vòng tay của Long, hai người trở thành bạn thân, trong một dịp may Khang được Ton Nhất Phong (Trương Tinh) dạy nghề bài bạc, Khang và Kỳ hùn hạp mở sòng bài, mục đích để ảnh hưởng sòng bài của Long, nên Long cho người phá và đốt sòng bài làm cho Kỳ chết cháy, cuối cùng hai bên dùng bài để làm nơi quyết đấu, kết quả Khang tìm được yếu điểm của Long, đánh một vố chí tử và Khang trở thành Vua cờ bạc

Password : taiphimhd.net

Tập: 01
http://www.megaupload.com/?d=YIZIZK03
http://www.megaupload.com/?d=JDGWTZ5J
http://www.megaupload.com/?d=M510F2LH
http://www.megaupload.com/?d=3HUG0L5M
http://www.megaupload.com/?d=J19N9SOZ
http://www.megaupload.com/?d=RKMGLKVK
Tập: 02
http://www.megaupload.com/?d=AP5INOTH
http://www.megaupload.com/?d=CULK74Q7
http://www.megaupload.com/?d=38OJ90A7
http://www.megaupload.com/?d=NU7WVW7N
http://www.megaupload.com/?d=KXFOTLLS
http://www.megaupload.com/?d=3G7FTSWK
Tập: 03
http://www.megaupload.com/?d=LMTT2LYI
http://www.megaupload.com/?d=4DHIKIZ6
http://www.megaupload.com/?d=2X82AU9U
http://www.megaupload.com/?d=SPNFMHA0
http://www.megaupload.com/?d=EVREPRAD
http://www.megaupload.com/?d=F66W372M
Tập: 04
http://www.megaupload.com/?d=KT5QVWN0
http://www.megaupload.com/?d=TEE3J488
http://www.megaupload.com/?d=HAWX9SU5
http://www.megaupload.com/?d=R7KFNIHJ
http://www.megaupload.com/?d=LSL3J8ZQ
http://www.megaupload.com/?d=RCH0CDIF
Tập: 05
http://www.megaupload.com/?d=K4UG46YP
http://www.megaupload.com/?d=2WJJCRI2
http://www.megaupload.com/?d=QG5VD1P4
http://www.megaupload.com/?d=5EHMB4U3
http://www.megaupload.com/?d=IVY3KI3W
http://www.megaupload.com/?d=LM7QKYM9
Tập: 06
http://www.megaupload.com/?d=5HP7RZIB
http://www.megaupload.com/?d=0PL0BDMD
http://www.megaupload.com/?d=3ASTAYL0
http://www.megaupload.com/?d=TBB0XWO0
http://www.megaupload.com/?d=8ASIA4ZH
http://www.megaupload.com/?d=JCYF64LT
Tập: 07
http://www.megaupload.com/?d=M0Q45PH6
http://www.megaupload.com/?d=RPQR2PTL
http://www.megaupload.com/?d=3YM0VF7T
http://www.megaupload.com/?d=S6G7ORU6
http://www.megaupload.com/?d=5V55ZA4S
http://www.megaupload.com/?d=P29YEAZL
Tập: 08
http://www.megaupload.com/?d=ID4TFDW4
http://www.megaupload.com/?d=FGGJHRMK
http://www.megaupload.com/?d=2ARAX66B
http://www.megaupload.com/?d=JALWRZTK
http://www.megaupload.com/?d=L6YXY95W
http://www.megaupload.com/?d=TXDQ30LY
Tập: 09
http://www.megaupload.com/?d=PP00EMHI
http://www.megaupload.com/?d=QUSSNBN5
http://www.megaupload.com/?d=APM2U1LL
http://www.megaupload.com/?d=920VJHW4
http://www.megaupload.com/?d=4OG801WW
http://www.megaupload.com/?d=4OXA26E0
Tập: 10
http://www.megaupload.com/?d=UHJ2EDPL
http://www.megaupload.com/?d=SAAUDIOO
http://www.megaupload.com/?d=EQ32HTJP
http://www.megaupload.com/?d=ZDMDVC2I
http://www.megaupload.com/?d=1CVVY3A0
http://www.megaupload.com/?d=29XDGID0
Tập: 11
http://www.megaupload.com/?d=Q3S2U44Q
http://www.megaupload.com/?d=DVNWCGUB
http://www.megaupload.com/?d=MIMCDVA6
http://www.megaupload.com/?d=OU11034Y
http://www.megaupload.com/?d=1J2E6FUL
http://www.megaupload.com/?d=MHTXNNPB
Tập: 12
http://www.megaupload.com/?d=OVVQGYVI
http://www.megaupload.com/?d=JRHUU17X
http://www.megaupload.com/?d=4LEBH8WS
http://www.megaupload.com/?d=I98F5PA4
http://www.megaupload.com/?d=O5IAMM7D
http://www.megaupload.com/?d=P046YNJC
Tập: 13
http://www.megaupload.com/?d=JL6TTT2L
http://www.megaupload.com/?d=SFM4LHQL
http://www.megaupload.com/?d=0VHCF27X
http://www.megaupload.com/?d=M8VBRWHQ
http://www.megaupload.com/?d=FANBF22L
http://www.megaupload.com/?d=T35MCAAM
Tập: 14
http://www.megaupload.com/?d=4H5BT57P
http://www.megaupload.com/?d=PS9TCU8J
http://www.megaupload.com/?d=L7KNK5BO
http://www.megaupload.com/?d=4V9X7FCG
http://www.megaupload.com/?d=ZWVL4P8R
http://www.megaupload.com/?d=MQDXOUFR
End

Nhất Đen Nhì Đỏ 2 – Thiên Hạ Vô Địch – long tieng

Tập: 01
http://www.megaupload.com/?d=92G16VO2
http://www.megaupload.com/?d=QDHF9P39
http://www.megaupload.com/?d=8WWM21WP
http://www.megaupload.com/?d=14UGCM5G
http://www.megaupload.com/?d=G30XS5DC
Tập: 02
http://www.megaupload.com/?d=C6PJVDHF
http://www.megaupload.com/?d=X7V5QGO4
http://www.megaupload.com/?d=9IGG7YF8
http://www.megaupload.com/?d=5SE1CPZZ
http://www.megaupload.com/?d=HEDRLPOY
Tập: 03
http://www.megaupload.com/?d=5PHUWB85
http://www.megaupload.com/?d=29ASLL0T
http://www.megaupload.com/?d=XPKJ5D7Y
http://www.megaupload.com/?d=QSJLS9UG
http://www.megaupload.com/?d=1TW6OZ8G
Tập: 04
http://www.megaupload.com/?d=H015SD8Z
http://www.megaupload.com/?d=BVUGG22Q
http://www.megaupload.com/?d=BJZGMHZZ
http://www.megaupload.com/?d=TB33V0S0
http://www.megaupload.com/?d=XLDCGZM7
Tập: 05
http://www.megaupload.com/?d=35IURNUC
http://www.megaupload.com/?d=97P8H4B2
http://www.megaupload.com/?d=E8058RTL
http://www.megaupload.com/?d=JL2FM9H0
http://www.megaupload.com/?d=61UIISZU
Tập: 06
http://www.megaupload.com/?d=K5UKB8W2
http://www.megaupload.com/?d=QI7P11NN
http://www.megaupload.com/?d=QQJZ9UZ0
http://www.megaupload.com/?d=XU18BJOX
http://www.megaupload.com/?d=0R87L4D9
Tập: 07
http://www.megaupload.com/?d=SG0UOZO4
http://www.megaupload.com/?d=JO9O05XA
http://www.megaupload.com/?d=5PQXW3A9
http://www.megaupload.com/?d=J9PD7RF3
http://www.megaupload.com/?d=4WURTXSF
Tập: 08
http://www.megaupload.com/?d=6ZHJH1KG
http://www.megaupload.com/?d=2JUGVQOQ
http://www.megaupload.com/?d=VKPD0GLU
http://www.megaupload.com/?d=QBI31622
http://www.megaupload.com/?d=9VCFVF5Y
Tập: 09
http://www.megaupload.com/?d=7J2N6YGF
http://www.megaupload.com/?d=9T2AK85W
http://www.megaupload.com/?d=XLSP9KVG
http://www.megaupload.com/?d=0NISCPZI
http://www.megaupload.com/?d=QAV4SKG7
Tập: 10
http://www.megaupload.com/?d=BO757H8F
http://www.megaupload.com/?d=NVTCSQPH
http://www.megaupload.com/?d=70GWVPD1
http://www.megaupload.com/?d=U5K9CDI0
http://www.megaupload.com/?d=25R9ZMJ7
Tập: 11
http://www.megaupload.com/?d=CK1CXQGA
http://www.megaupload.com/?d=A92B6KIJ
http://www.megaupload.com/?d=TRZWTSLX
http://www.megaupload.com/?d=5EAFOVZY
http://www.megaupload.com/?d=7AYBDOIA
Tập: 12
http://www.megaupload.com/?d=MQWAHTGK
http://www.megaupload.com/?d=7O5H2YSI
http://www.megaupload.com/?d=25BOEN4N
http://www.megaupload.com/?d=N5591P83
http://www.megaupload.com/?d=K1GQAJC6
Tập: 13
http://www.megaupload.com/?d=MVROGLMR
http://www.megaupload.com/?d=ASTNUZM9
http://www.megaupload.com/?d=80VVNOCL
http://www.megaupload.com/?d=6DK0BB8P
http://www.megaupload.com/?d=9PM80BUL
Tập: 14
http://www.megaupload.com/?d=6MYZ01QP
http://www.megaupload.com/?d=QMQP9XON
http://www.megaupload.com/?d=NEOWPA0E
http://www.megaupload.com/?d=ZJQ5ASAZ
http://www.megaupload.com/?d=1QFYX6HC
Tập: 15
http://www.megaupload.com/?d=EMVUPKCP
http://www.megaupload.com/?d=F5NOAV9Q
http://www.megaupload.com/?d=HQEA22SA
http://www.megaupload.com/?d=XSK0JN8S
http://www.megaupload.com/?d=DJVDQFZF
Tập: 16
http://www.megaupload.com/?d=TNR1OYO7
http://www.megaupload.com/?d=ZPNQG9WZ
http://www.megaupload.com/?d=GGQ4C7SI
http://www.megaupload.com/?d=QW33ILBF
http://www.megaupload.com/?d=2051S4JJ
Tập: 17
http://www.megaupload.com/?d=I2TGEIIH
http://www.megaupload.com/?d=DHGHKEM4
http://www.megaupload.com/?d=5K7RYDID
http://www.megaupload.com/?d=SJCMMB5Y
http://www.megaupload.com/?d=BIIAHFZI
Tập: 18
http://www.megaupload.com/?d=HBPXVAL8
http://www.megaupload.com/?d=73Q4QSR7
http://www.megaupload.com/?d=DPVXQH6V
http://www.megaupload.com/?d=BPTVEITN
http://www.megaupload.com/?d=OPN5CP19
Tập: 19
http://www.megaupload.com/?d=3PYJOWR6
http://www.megaupload.com/?d=D8ED6N49
http://www.megaupload.com/?d=VH85902O
http://www.megaupload.com/?d=L3UDUG07
http://www.megaupload.com/?d=MC2ALY66
Tập: 20
http://www.megaupload.com/?d=M2IK2NHE
http://www.megaupload.com/?d=PVAB1Q6G
http://www.megaupload.com/?d=GCQ3201L
http://www.megaupload.com/?d=8GRCPY5E
http://www.megaupload.com/?d=W8S81SPM
End

Nhất Đen Nhì Đỏ 3 – Độc Bá Thiên Hạ

Tập: 01
http://www.megaupload.com/?d=JZY9GYOB
http://www.megaupload.com/?d=GX7LVFL0
http://www.megaupload.com/?d=VLVBR2C7
http://www.megaupload.com/?d=4DUBHP95
http://www.megaupload.com/?d=WV2OV4YD
Tập: 02
http://www.megaupload.com/?d=PSFPVROP
http://www.megaupload.com/?d=E8E49SAH
http://www.megaupload.com/?d=5SKR4DZT
http://www.megaupload.com/?d=G05BSBAW
http://www.megaupload.com/?d=BDLLGBRO
Tập: 03
http://www.megaupload.com/?d=6N01FAPM
http://www.megaupload.com/?d=EQG1Z0GM
http://www.megaupload.com/?d=2HWWEWEY
http://www.megaupload.com/?d=O6EKB0FO
http://www.megaupload.com/?d=B5DXGNC8
Tập: 04
http://www.megaupload.com/?d=GIFA6T5T
http://www.megaupload.com/?d=346GOEK0
http://www.megaupload.com/?d=IQFZWMHE
http://www.megaupload.com/?d=HTCYF36T
http://www.megaupload.com/?d=LU89EQSI
Tập: 05
http://www.megaupload.com/?d=G1UQGVFL
http://www.megaupload.com/?d=T1SD90ST
http://www.megaupload.com/?d=EO7LPFC8
http://www.megaupload.com/?d=Y0DYR3KN
http://www.megaupload.com/?d=VP9SBJ25
Tập: 06
http://www.megaupload.com/?d=ZUS231E1
http://www.megaupload.com/?d=0MCOD5R5
http://www.megaupload.com/?d=ZTOX0D6B
http://www.megaupload.com/?d=NW6TPZJV
http://www.megaupload.com/?d=LQOSUAU2
Tập: 07
http://www.megaupload.com/?d=IOXFPVFO
http://www.megaupload.com/?d=CW2IUL0E
http://www.megaupload.com/?d=5HOUV1GY
http://www.megaupload.com/?d=I3NR7A5S
http://www.megaupload.com/?d=AHP2A03Y
Tập: 08
http://www.megaupload.com/?d=4SNNIQTR
http://www.megaupload.com/?d=W07FZFFW
http://www.megaupload.com/?d=UVPH1YLR
http://www.megaupload.com/?d=B0YUZQZG
http://www.megaupload.com/?d=ZC9APS6R
Tập: 09
http://www.megaupload.com/?d=7JO02BD2
http://www.megaupload.com/?d=0UFP7N67
http://www.megaupload.com/?d=E19OCVKB
http://www.megaupload.com/?d=GBUZ3N54
http://www.megaupload.com/?d=WPMMISYL
Tập: 10
http://www.megaupload.com/?d=MG4CMFW4
http://www.megaupload.com/?d=JTV4C2U0
http://www.megaupload.com/?d=4S5W579R
http://www.megaupload.com/?d=DW59HA4E
http://www.megaupload.com/?d=SZ3SQZSP
Tập: 11
http://www.megaupload.com/?d=C06JPE9I
http://www.megaupload.com/?d=QLL71EBG
http://www.megaupload.com/?d=NV3ZF5OU
http://www.megaupload.com/?d=H6G6MU2X
http://www.megaupload.com/?d=PBD7RMOF
Tập: 12
http://www.megaupload.com/?d=9TNGED1G
http://www.megaupload.com/?d=LKW55S6P
http://www.megaupload.com/?d=RELHDGQ0
http://www.megaupload.com/?d=UL6F4R7Q
http://www.megaupload.com/?d=LSKZJ2N6
Tập: 13
http://www.megaupload.com/?d=DI9PT9IW
http://www.megaupload.com/?d=IO9TAR28
http://www.megaupload.com/?d=WV45GIW5
http://www.megaupload.com/?d=HQ3ZT7SG
http://www.megaupload.com/?d=XINVD552
Tập: 14
http://www.megaupload.com/?d=VZBZP5R9
http://www.megaupload.com/?d=XG0S6L52
http://www.megaupload.com/?d=G7TO3ZRW
http://www.megaupload.com/?d=98XS61UD
http://www.megaupload.com/?d=AJ8VW8RW
Tập: 15
http://www.megaupload.com/?d=TUOVPKSY
http://www.megaupload.com/?d=VT39TSHY
http://www.megaupload.com/?d=KT5W03SW
http://www.megaupload.com/?d=CNIJUYNX
http://www.megaupload.com/?d=RF22I2SS
Tập: 16
http://www.megaupload.com/?d=FLSN7NWK
http://www.megaupload.com/?d=E5ICJM10
http://www.megaupload.com/?d=GKJWA4UB
http://www.megaupload.com/?d=OTCMXYJT
http://www.megaupload.com/?d=9V2AZJE4
Tập: 17
http://www.megaupload.com/?d=RJYZ3715
http://www.megaupload.com/?d=FQ74HW3V
http://www.megaupload.com/?d=9HL1FRFO
http://www.megaupload.com/?d=QQEOLW60
http://www.megaupload.com/?d=Q69QW2G9
Tập: 18
http://www.megaupload.com/?d=6PQQHDZ6
http://www.megaupload.com/?d=7BEZ4YNI
http://www.megaupload.com/?d=SJPZID6O
http://www.megaupload.com/?d=BA6RMITT
http://www.megaupload.com/?d=T2NFHP4W
Tập: 19
http://www.megaupload.com/?d=30FZJBOE
http://www.megaupload.com/?d=6ABOSP4L
http://www.megaupload.com/?d=MRIBFONC
http://www.megaupload.com/?d=BI5IBTZT
http://www.megaupload.com/?d=EKVTVHHE
Tập: 20
http://www.megaupload.com/?d=WQXBUGKB
http://www.megaupload.com/?d=YG6VQ0E5
http://www.megaupload.com/?d=NQDFUUB1
http://www.megaupload.com/?d=Z1IL6YS8
http://www.megaupload.com/?d=I6EL7CSY
End

Nhất Đen Nhì Đỏ 4 – Vua Bịp Tái Xuất Giang Hồ- Lồng tiếng

Tập: 01
http://www.megaupload.com/?d=SNLE7PMW
http://www.megaupload.com/?d=N3DQTGJ2
http://www.megaupload.com/?d=9VB5HRKZ
http://www.megaupload.com/?d=HXQHKIBA
http://www.megaupload.com/?d=12BUA49V
http://www.megaupload.com/?d=GRP4CPS3
http://www.megaupload.com/?d=JNSHW398
Tập: 02
http://www.megaupload.com/?d=Y4QBA83X
http://www.megaupload.com/?d=VH16X3VQ
http://www.megaupload.com/?d=2VTLVAX7
http://www.megaupload.com/?d=I30R62G0
http://www.megaupload.com/?d=35UYWXCN
http://www.megaupload.com/?d=G06JTX1C
http://www.megaupload.com/?d=QRHLP0YM
Tập: 03
http://www.megaupload.com/?d=GDM1OSLQ
http://www.megaupload.com/?d=DUIJ6VSN
http://www.megaupload.com/?d=YHJR2SVK
http://www.megaupload.com/?d=BRF3RU5G
http://www.megaupload.com/?d=NZ01DEWA
http://www.megaupload.com/?d=KYRP56NE
http://www.megaupload.com/?d=ONHOGE0G
Tập: 04
http://www.megaupload.com/?d=GM4MAVRV
http://www.megaupload.com/?d=FEMKLQQ2
http://www.megaupload.com/?d=J29MADQI
http://www.megaupload.com/?d=88131T65
http://www.megaupload.com/?d=ADVW4MM7
http://www.megaupload.com/?d=RKYSXZ0G
http://www.megaupload.com/?d=5OFLV8TJ
Tập: 05
http://www.megaupload.com/?d=M9SF4QC3
http://www.megaupload.com/?d=KK4W596B
http://www.megaupload.com/?d=VE367X9R
http://www.megaupload.com/?d=ZCR4XXQQ
http://www.megaupload.com/?d=UZUQSZ95
http://www.megaupload.com/?d=T7LE0CQN
http://www.megaupload.com/?d=8EKOEQEK
Tập: 06
http://www.megaupload.com/?d=O8AHOTFR
http://www.megaupload.com/?d=04KWTYN8
http://www.megaupload.com/?d=GPRBM1WJ
http://www.megaupload.com/?d=5V807GW8
http://www.megaupload.com/?d=VHWG18S3
http://www.megaupload.com/?d=F0MOX6S5
http://www.megaupload.com/?d=YF4Y8CMV
Tập: 07
http://www.megaupload.com/?d=QUB98LS5
http://www.megaupload.com/?d=MP3UBX69
http://www.megaupload.com/?d=2HQBI6S9
http://www.megaupload.com/?d=7NPF13VX
http://www.megaupload.com/?d=F8JPD8U4
http://www.megaupload.com/?d=Z2W1YXJM
http://www.megaupload.com/?d=5EEH6ZL1
Tập: 08
http://www.megaupload.com/?d=PCE8YLZD
http://www.megaupload.com/?d=EONPA7C7
http://www.megaupload.com/?d=SKD6KLP9
http://www.megaupload.com/?d=97MBKDXJ
http://www.megaupload.com/?d=PYAO0UWO
http://www.megaupload.com/?d=MSSMKYLQ
http://www.megaupload.com/?d=U7MT6B1T
Tập: 09
http://www.megaupload.com/?d=VN1WRFIK
http://www.megaupload.com/?d=XQVI63UE
http://www.megaupload.com/?d=MN8YPN3V
http://www.megaupload.com/?d=OWLHEPSX
http://www.megaupload.com/?d=XP5FKXDX
http://www.megaupload.com/?d=74BXNDZ5
http://www.megaupload.com/?d=2J9XS6ZC
Tập: 10
http://www.megaupload.com/?d=64GTPH6H
http://www.megaupload.com/?d=PFTPZ1WD
http://www.megaupload.com/?d=NBNP10YZ
http://www.megaupload.com/?d=KF2NGY5L
http://www.megaupload.com/?d=0IC1WXX2
http://www.megaupload.com/?d=9MPMW4R0
http://www.megaupload.com/?d=CDQ3ODZ9
Tập: 11
http://www.megaupload.com/?d=R8OSVCFQ
http://www.megaupload.com/?d=Q2J84LIQ
http://www.megaupload.com/?d=J51CCCDN
http://www.megaupload.com/?d=ZXBGJESJ
http://www.megaupload.com/?d=HRG4FVGU
http://www.megaupload.com/?d=WT5SETZ5
Tập: 12
http://www.megaupload.com/?d=2T2M2HML
http://www.megaupload.com/?d=5SI7AKMX
http://www.megaupload.com/?d=P5R6N65Q
http://www.megaupload.com/?d=N9EK9RMO
http://www.megaupload.com/?d=3LKLKGJV
http://www.megaupload.com/?d=EJMD4N9X
http://www.megaupload.com/?d=MFM0ZTR8
http://www.megaupload.com/?d=XBN5DYRX
Tập: 13
http://www.megaupload.com/?d=KBWH9I24
http://www.megaupload.com/?d=B9GQTINE
http://www.megaupload.com/?d=DGUD85AQ
http://www.megaupload.com/?d=PUQ35IH5
http://www.megaupload.com/?d=HH91IN60
http://www.megaupload.com/?d=3605JMKY
http://www.megaupload.com/?d=323J7I4E
Tập: 14
http://www.megaupload.com/?d=V5RSAONR
http://www.megaupload.com/?d=WZLUHAE4
http://www.megaupload.com/?d=5V7EMJTN
http://www.megaupload.com/?d=ZW9T8DKY
http://www.megaupload.com/?d=CRJ3WRTD
http://www.megaupload.com/?d=OK11YJX3
http://www.megaupload.com/?d=UUMIMLUJ
Tập: 15
http://www.megaupload.com/?d=YYDSPLC0
http://www.megaupload.com/?d=WQYZCUHS
http://www.megaupload.com/?d=P399O9RP
http://www.megaupload.com/?d=P6XVN9UT
http://www.megaupload.com/?d=8FR8DSWQ
http://www.megaupload.com/?d=58QEFL30
http://www.megaupload.com/?d=DUT93B08
Tập: 16
http://www.megaupload.com/?d=471SF1ZX
http://www.megaupload.com/?d=MTAYNZVB
http://www.megaupload.com/?d=5LQ2T79H
http://www.megaupload.com/?d=SO3Z4UOM
http://www.megaupload.com/?d=Y08TDH1C
http://www.megaupload.com/?d=BUCY5XHX
http://www.megaupload.com/?d=MM450A30
Tập: 17
http://www.megaupload.com/?d=T597IWTG
http://www.megaupload.com/?d=QWE75DVP
http://www.megaupload.com/?d=MTGTO69B
http://www.megaupload.com/?d=RITQKMZ9
http://www.megaupload.com/?d=GZJLUL6F
http://www.megaupload.com/?d=QWZCAY0A
http://www.megaupload.com/?d=0VVVTG4J
Tập: 18
http://www.megaupload.com/?d=29OD7527
http://www.megaupload.com/?d=028L98I7
http://www.megaupload.com/?d=6RPBKBXE
http://www.megaupload.com/?d=LUXJ88BN
http://www.megaupload.com/?d=U9V1ZCCS
http://www.megaupload.com/?d=MBCOYTWF
http://www.megaupload.com/?d=25CMOC9X
Tập: 19
http://www.megaupload.com/?d=0XXBIF9W
http://www.megaupload.com/?d=WKOTJ6VP
http://www.megaupload.com/?d=3LBMPQ9U
http://www.megaupload.com/?d=WKPK6DTR
http://www.megaupload.com/?d=97GLBS1V
http://www.megaupload.com/?d=GY4V9ZJM
http://www.megaupload.com/?d=FKS85EFQ
Tập: 20
http://www.megaupload.com/?d=FXHMSV5Q
http://www.megaupload.com/?d=ZIFBQOTK
http://www.megaupload.com/?d=L4E6BZ33
http://www.megaupload.com/?d=EKX162MI
http://www.megaupload.com/?d=JJ9SZAX4
http://www.megaupload.com/?d=T95LNVUI
http://www.megaupload.com/?d=8FZXCEHM
Tập: 21
http://www.megaupload.com/?d=B0VAFRG4
http://www.megaupload.com/?d=5LDP6JPA
http://www.megaupload.com/?d=J948GA9O
http://www.megaupload.com/?d=DLKW9TFE
http://www.megaupload.com/?d=YEE82MXS
http://www.megaupload.com/?d=6OP9CM35
http://www.megaupload.com/?d=RLP5F7PG
Tập: 22
http://www.megaupload.com/?d=ZD15VUZ0
http://www.megaupload.com/?d=CA104O9H
http://www.megaupload.com/?d=94REOEGA
http://www.megaupload.com/?d=GYLZRLRI
http://www.megaupload.com/?d=BTLJYT5C
http://www.megaupload.com/?d=FL81R95B
http://www.megaupload.com/?d=T0MJE38I
Tập: 23
http://www.megaupload.com/?d=AF6Z26SB
http://www.megaupload.com/?d=GU1GUN5Q
http://www.megaupload.com/?d=9QY7F0AN
http://www.megaupload.com/?d=4GBW0J5X
http://www.megaupload.com/?d=B9OR704R
http://www.megaupload.com/?d=XUAUG8P3
http://www.megaupload.com/?d=Q4QD0JBP
Tập: 24
http://www.megaupload.com/?d=NQ77DBUP
http://www.megaupload.com/?d=L6MAUN8D
http://www.megaupload.com/?d=ZKUAS7Z0
http://www.megaupload.com/?d=HF64QUJP
http://www.megaupload.com/?d=FE1QLYF1
http://www.megaupload.com/?d=3KE1WNKE
http://www.megaupload.com/?d=NASGKWOF
Tập: 25
http://www.megaupload.com/?d=9V855KLR
http://www.megaupload.com/?d=LU4XR3ZY
http://www.megaupload.com/?d=EUPWZGXQ
http://www.megaupload.com/?d=U5C7XWK1
http://www.megaupload.com/?d=L7USODHU
http://www.megaupload.com/?d=5Z2PBISK
http://www.megaupload.com/?d=T6EUKDXY
Tập: 26
http://www.megaupload.com/?d=INTI7EHJ
http://www.megaupload.com/?d=ABP5LI8R
http://www.megaupload.com/?d=L1F6BFRV
http://www.megaupload.com/?d=8M9HHTU5
http://www.megaupload.com/?d=YIBSI5JZ
http://www.megaupload.com/?d=MVCWJ8Z9
http://www.megaupload.com/?d=NPXS9ANM
Tập: 27
http://www.megaupload.com/?d=PD6NTOU5
http://www.megaupload.com/?d=RME4PGDQ
http://www.megaupload.com/?d=8W1VTVJW
http://www.megaupload.com/?d=K5XMUV2F
http://www.megaupload.com/?d=TAEIFAWR
http://www.megaupload.com/?d=ZIPHOILN
http://www.megaupload.com/?d=IKBG5BLC
Tập: 28
http://www.megaupload.com/?d=T27XLGUC
http://www.megaupload.com/?d=MWA0VIM0
http://www.megaupload.com/?d=LMOINW62
http://www.megaupload.com/?d=FW92M4AX
http://www.megaupload.com/?d=N4QH3J1O
http://www.megaupload.com/?d=U7JH416E
http://www.megaupload.com/?d=INA8TB01
End

 

Nhất Đen Nhì Đỏ 5 – Song Thiên Tranh Bịp- Lồng tiếng

Tập: 01
http://www.megaupload.com/?d=2T6C1TJ1
http://www.megaupload.com/?d=EQO0COQQ
http://www.megaupload.com/?d=3QYUMY28
http://www.megaupload.com/?d=9VZ0GVRC
http://www.megaupload.com/?d=JD0MF3MR
http://www.megaupload.com/?d=YLHPOPJZ
Tập: 02
http://www.megaupload.com/?d=7LTU3Z2V
http://www.megaupload.com/?d=A4QOWMR1
http://www.megaupload.com/?d=ZS96KI49
http://www.megaupload.com/?d=8X9VGMAZ
http://www.megaupload.com/?d=E7OPWW6L
http://www.megaupload.com/?d=2BDUT6D8
Tập: 03
http://www.megaupload.com/?d=R7LOEPFY
http://www.megaupload.com/?d=XF1EX3W7
http://www.megaupload.com/?d=CV8WMAI7
http://www.megaupload.com/?d=I9ECDSJT
http://www.megaupload.com/?d=XKV16IUB
http://www.megaupload.com/?d=T7IUBSTM
Tập: 04
http://www.megaupload.com/?d=DO9W0RY2
http://www.megaupload.com/?d=MDD3WK5M
http://www.megaupload.com/?d=1SV7W5SQ
http://www.megaupload.com/?d=D483Z83O
http://www.megaupload.com/?d=VZA3OM1A
http://www.megaupload.com/?d=937Q00NP
Tập: 05
http://www.megaupload.com/?d=2QPAAYWR
http://www.megaupload.com/?d=S0R2K3IT
http://www.megaupload.com/?d=HN4CUIV7
http://www.megaupload.com/?d=5FK4VOUS
http://www.megaupload.com/?d=49CU1C97
http://www.megaupload.com/?d=PA3YQDSU
Tập: 06
http://www.megaupload.com/?d=QC5DXKDD
http://www.megaupload.com/?d=3I61M0QY
http://www.megaupload.com/?d=8YGR8JMX
http://www.megaupload.com/?d=F0XAG6ST
http://www.megaupload.com/?d=F9HFKMN8
http://www.megaupload.com/?d=R2PP3F72
Tập: 07
http://www.megaupload.com/?d=14FV9QBR
http://www.megaupload.com/?d=FGPF7UX8
http://www.megaupload.com/?d=VOB4SQVW
http://www.megaupload.com/?d=TE2A592I
http://www.megaupload.com/?d=W3O7IYSZ
http://www.megaupload.com/?d=QI0SAV2N
Tập: 08
http://www.megaupload.com/?d=FGAK4A3I
http://www.megaupload.com/?d=09KPJUJ1
http://www.megaupload.com/?d=VT206YEB
http://www.megaupload.com/?d=5HHC0JM8
http://www.megaupload.com/?d=3GDGTMSS
http://www.megaupload.com/?d=2DDHCZCZ
Tập: 09
http://www.megaupload.com/?d=US7QN7Q1
http://www.megaupload.com/?d=VQUBFNKK
http://www.megaupload.com/?d=9IB070CA
http://www.megaupload.com/?d=QPZ5LBG1
http://www.megaupload.com/?d=45LXFLGD
http://www.megaupload.com/?d=63AX1YS2
Tập: 10
http://www.megaupload.com/?d=63LSC5YJ
http://www.megaupload.com/?d=PSF5EEF9
http://www.megaupload.com/?d=8PV6UCID
http://www.megaupload.com/?d=1KE20KYT
http://www.megaupload.com/?d=IJ2EIBE3
http://www.megaupload.com/?d=BJRKCFCP
Tập: 11
http://www.megaupload.com/?d=E1VMVIKW
http://www.megaupload.com/?d=ZGS4YCE4
http://www.megaupload.com/?d=FR5BFMM3
http://www.megaupload.com/?d=F8M5M4HE
http://www.megaupload.com/?d=TQHB3MWY
http://www.megaupload.com/?d=A0HY47JE
Tập: 12
http://www.megaupload.com/?d=T0MPKP74
http://www.megaupload.com/?d=CO8CYBO9
http://www.megaupload.com/?d=VBZS9COE
http://www.megaupload.com/?d=2EUN4BI0
http://www.megaupload.com/?d=ONXR6YP2
http://www.megaupload.com/?d=WEPRO6BL
Tập: 13
http://www.megaupload.com/?d=6M0VJ68C
http://www.megaupload.com/?d=OW17BIK8
http://www.megaupload.com/?d=0HRD5NO7
http://www.megaupload.com/?d=IV4SGOZZ
http://www.megaupload.com/?d=5TYAGJTM
http://www.megaupload.com/?d=07AN1FUO
Tập: 14
http://www.megaupload.com/?d=BTOKBBUJ
http://www.megaupload.com/?d=UBLWIDZM
http://www.megaupload.com/?d=HRD02I8X
http://www.megaupload.com/?d=XGET4TTS
http://www.megaupload.com/?d=HTOFMP49
http://www.megaupload.com/?d=S6T3K3AB
End

Nhất Đen Nhì Đỏ 6 – Song Thiên Long Hổ Đấu – Lồng tiếng

Tập: 01
http://www.megaupload.com/?d=FXUUUF0Y
http://www.megaupload.com/?d=XDEMXYCU
http://www.megaupload.com/?d=RS5VHYJV
http://www.megaupload.com/?d=AX40U6BM
http://www.megaupload.com/?d=QW0NKGEP
Tập: 02
http://www.megaupload.com/?d=R5PZZ6B7
http://www.megaupload.com/?d=044VKXXE
http://www.megaupload.com/?d=ENR5VNBT
http://www.megaupload.com/?d=ADNYB19W
http://www.megaupload.com/?d=3NH4THHZ
Tập: 03
http://www.megaupload.com/?d=JEZMGK3M
http://www.megaupload.com/?d=HVEXOWZE
http://www.megaupload.com/?d=YGX39CZK
http://www.megaupload.com/?d=HPRQE473
http://www.megaupload.com/?d=EUPB375H
Tập: 04
http://www.megaupload.com/?d=GRERXLPX
http://www.megaupload.com/?d=485ASH7Y
http://www.megaupload.com/?d=MNX9PB9D
http://www.megaupload.com/?d=J42QM6Y5
http://www.megaupload.com/?d=OGMDFLWN
Tập: 05
http://www.megaupload.com/?d=813CD1JE
http://www.megaupload.com/?d=U7M06DPO
http://www.megaupload.com/?d=4L0HK4LS
http://www.megaupload.com/?d=Y5HH3CXN
http://www.megaupload.com/?d=VHGIQ3AO
Tập: 06
http://www.megaupload.com/?d=HGF7S9ZF
http://www.megaupload.com/?d=W5V97H4Q
http://www.megaupload.com/?d=SYMKQGNJ
http://www.megaupload.com/?d=XJV1HMQI
http://www.megaupload.com/?d=BL7DW5HW
Tập: 07
http://www.megaupload.com/?d=UPI3R4E4
http://www.megaupload.com/?d=20KK3EJE
http://www.megaupload.com/?d=NX9G7P8Q
http://www.megaupload.com/?d=WS41YIY0
http://www.megaupload.com/?d=QXYVKUVZ
Tập: 08
http://www.megaupload.com/?d=5VYOV03E
http://www.megaupload.com/?d=METZ9LZK
http://www.megaupload.com/?d=TF9FL9E5
http://www.megaupload.com/?d=SFD5JQK8
http://www.megaupload.com/?d=QFIVOQNE
Tập: 09
http://www.megaupload.com/?d=AN90MUDY
http://www.megaupload.com/?d=2QRU6FII
http://www.megaupload.com/?d=XFBP5X5Y
http://www.megaupload.com/?d=CTJYW0OF
http://www.megaupload.com/?d=SYL2MYJ1
Tập: 10
http://www.megaupload.com/?d=NWCQB5YX
http://www.megaupload.com/?d=E8P0TDBF
http://www.megaupload.com/?d=89SOTIWY
http://www.megaupload.com/?d=HR2UKYR6
http://www.megaupload.com/?d=OVUPE8LK
Tập: 11
http://www.megaupload.com/?d=1UDSYP4H
http://www.megaupload.com/?d=BXNWVMIC
http://www.megaupload.com/?d=66SZF6PF
http://www.megaupload.com/?d=UWC5SSWD
http://www.megaupload.com/?d=FT7UDV8S
Tập: 12
http://www.megaupload.com/?d=2NTXWR3U
http://www.megaupload.com/?d=OZ3VDOTW
http://www.megaupload.com/?d=EMSB1GKC
http://www.megaupload.com/?d=L72JGLNR
http://www.megaupload.com/?d=LRY2XR2L
Tập: 13
http://www.megaupload.com/?d=NCMW1KU0
http://www.megaupload.com/?d=BQVC3Q7R
http://www.megaupload.com/?d=XLUBMX60
http://www.megaupload.com/?d=K25W256A
http://www.megaupload.com/?d=USX8O8HN
Tập: 14
http://www.megaupload.com/?d=4XJ58SKP
http://www.megaupload.com/?d=IIXFJNI7
http://www.megaupload.com/?d=FAO7KF3P
http://www.megaupload.com/?d=DTFTAOI5
http://www.megaupload.com/?d=OH30LJYM
Tập: 15
http://www.megaupload.com/?d=EHT86ZMY
http://www.megaupload.com/?d=UT48HDEC
http://www.megaupload.com/?d=E5IF8YKM
http://www.megaupload.com/?d=DPQN1HC2
http://www.megaupload.com/?d=28YBJ1L8
Tập: 16
http://www.megaupload.com/?d=CLXU5IJK
http://www.megaupload.com/?d=5C053JR0
http://www.megaupload.com/?d=R7C3LU15
http://www.megaupload.com/?d=9N9UUOJO
http://www.megaupload.com/?d=U9VLDLLJ
Tập: 17
http://www.megaupload.com/?d=3WEV7CCW
http://www.megaupload.com/?d=CNUTKAKV
http://www.megaupload.com/?d=FGR7BGPV
http://www.megaupload.com/?d=D79TBMAV
http://www.megaupload.com/?d=P4QXU4U2
Tập: 18
http://www.megaupload.com/?d=N9RQG84P
http://www.megaupload.com/?d=58WARYKH
http://www.megaupload.com/?d=FKFNZ83R
http://www.megaupload.com/?d=P4YUDDDM
http://www.megaupload.com/?d=YUPIHXHZ
Tập: 19
http://www.megaupload.com/?d=XRRRLJBA
http://www.megaupload.com/?d=NVSCBK7S
http://www.megaupload.com/?d=6W1YE1J4
http://www.megaupload.com/?d=PPF4VOUF
http://www.megaupload.com/?d=LCN5N2CK
Tập: 20
http://www.megaupload.com/?d=RLRCPU27
http://www.megaupload.com/?d=6J11TP40
http://www.megaupload.com/?d=4BF2G5AA
http://www.megaupload.com/?d=J5ZT6RA1
http://www.megaupload.com/?d=PF1W97GH
Tập: 21
http://www.megaupload.com/?d=40HOCGB6
http://www.megaupload.com/?d=TQMHI84M
http://www.megaupload.com/?d=TWTTKMPW
http://www.megaupload.com/?d=BSXDRG1L
http://www.megaupload.com/?d=UWS4DULD
Tập: 22
http://www.megaupload.com/?d=4ZLHQ68W
http://www.megaupload.com/?d=JK5K5VF5
http://www.megaupload.com/?d=L145B85Z
http://www.megaupload.com/?d=7FJ0M6E5
http://www.megaupload.com/?d=SMC3CMDF
Tập: 23
http://www.megaupload.com/?d=SWN9ERV4
http://www.megaupload.com/?d=7R595F76
http://www.megaupload.com/?d=97W25AWH
http://www.megaupload.com/?d=VLPVW747
http://www.megaupload.com/?d=06BJY164
Tập: 24
http://www.megaupload.com/?d=B0UNZ3ZC
http://www.megaupload.com/?d=UB7BQC76
http://www.megaupload.com/?d=57TWKS7G
http://www.megaupload.com/?d=7EKU17WQ
http://www.megaupload.com/?d=S4Y38QDH
Tập: 25
http://www.megaupload.com/?d=D8D5ZASU
http://www.megaupload.com/?d=Q120FGFA
http://www.megaupload.com/?d=E0JE1A7K
http://www.megaupload.com/?d=EXVCSCXQ
http://www.megaupload.com/?d=RSCFR72R
Tập: 26
http://www.megaupload.com/?d=V0B1MWA2
http://www.megaupload.com/?d=XVNSYOBS
http://www.megaupload.com/?d=4F8869TS
http://www.megaupload.com/?d=24V8F5PJ
http://www.megaupload.com/?d=DI23858B
Tập: 27
http://www.megaupload.com/?d=ZKQEGCLW
http://www.megaupload.com/?d=KR7ZTSTG
http://www.megaupload.com/?d=QPQCQHF2
http://www.megaupload.com/?d=ABQ40B6X
http://www.megaupload.com/?d=XVRHNPBA
Tập: 28
http://www.megaupload.com/?d=H79O4ZDQ
http://www.megaupload.com/?d=APH7TRFX
http://www.megaupload.com/?d=318OSGBL
http://www.megaupload.com/?d=5DCZQXMX
http://www.megaupload.com/?d=DM2TVMML
Tập: 29
http://www.megaupload.com/?d=CIFEOYWN
http://www.megaupload.com/?d=97HEFFY3
http://www.megaupload.com/?d=9Y693R6J
http://www.megaupload.com/?d=MMORFO8D
http://www.megaupload.com/?d=C0HOOHE4
Tập: 30
http://www.megaupload.com/?d=57J8LALT
http://www.megaupload.com/?d=N4NJYNGR
http://www.megaupload.com/?d=YOF6KDJQ
http://www.megaupload.com/?d=GZ6W6VJ2
http://www.megaupload.com/?d=JM0NGVXW
End

Nhất Đen Nhì Đỏ 7 – Song Thiên Chí Tôn – Lồng tiếng

Tập: 01
http://www.megaupload.com/?d=HQZJS49Z
http://www.megaupload.com/?d=AUEEY75A
http://www.megaupload.com/?d=MBYST87Y
http://www.megaupload.com/?d=HL6CG6NQ
http://www.megaupload.com/?d=V9CJBBPI
http://www.megaupload.com/?d=UASF236H
http://www.megaupload.com/?d=ZFURPFX9
Tập: 02
http://www.megaupload.com/?d=5CG7UGYZ
http://www.megaupload.com/?d=IFAYBNSO
http://www.megaupload.com/?d=QVX7JTVK
http://www.megaupload.com/?d=NYV4V7NP
http://www.megaupload.com/?d=0GCHW67D
http://www.megaupload.com/?d=LMZJWCJ2
http://www.megaupload.com/?d=SILBZGSE
Tập: 03
http://www.megaupload.com/?d=BS8D554G
http://www.megaupload.com/?d=FCRPJ5WC
http://www.megaupload.com/?d=5YXXXIQ2
http://www.megaupload.com/?d=YHX6NK57
http://www.megaupload.com/?d=B2X7R2XH
http://www.megaupload.com/?d=QB6KGG4D
http://www.megaupload.com/?d=HYLE5NPA
Tập: 04
http://www.megaupload.com/?d=DUWK5SF8
http://www.megaupload.com/?d=JC5UQUK6
http://www.megaupload.com/?d=RWKBE59S
http://www.megaupload.com/?d=5Q9NXOEZ
http://www.megaupload.com/?d=C5GWNXUH
http://www.megaupload.com/?d=1T02UPJN
http://www.megaupload.com/?d=6YEZAYK3
Tập: 05
http://www.megaupload.com/?d=4SQJD9WW
http://www.megaupload.com/?d=0HPZLPXG
http://www.megaupload.com/?d=IUAQ4GT0
http://www.megaupload.com/?d=U44BIGQJ
http://www.megaupload.com/?d=U2T739SF
http://www.megaupload.com/?d=75AMXCLU
http://www.megaupload.com/?d=HDPS2B6Z
Tập: 06
http://www.megaupload.com/?d=7W5NXQA4
http://www.megaupload.com/?d=AJHQZBZ1
http://www.megaupload.com/?d=F6FJIBIR
http://www.megaupload.com/?d=CP7JRKY0
http://www.megaupload.com/?d=N9VHUVGN
http://www.megaupload.com/?d=E7289HUW
http://www.megaupload.com/?d=QM4UY33E
Tập: 07
http://www.megaupload.com/?d=4PRKBVLX
http://www.megaupload.com/?d=BIRZ0T78
http://www.megaupload.com/?d=HU2UODXR
http://www.megaupload.com/?d=LK39G4PV
http://www.megaupload.com/?d=BXIUI3PX
http://www.megaupload.com/?d=QLBRBL6K
http://www.megaupload.com/?d=STLYVZSQ
Tập: 08
http://www.megaupload.com/?d=E26K31B4
http://www.megaupload.com/?d=29K6KNBY
http://www.megaupload.com/?d=KN35WUEC
http://www.megaupload.com/?d=ESI7Q5VD
http://www.megaupload.com/?d=S2AG9OQ3
http://www.megaupload.com/?d=1YIO6L7N
http://www.megaupload.com/?d=AVTVGJ7B
Tập: 09
http://www.megaupload.com/?d=TCDF9B8F
http://www.megaupload.com/?d=TD2ALVX0
http://www.megaupload.com/?d=JA7CHMSZ
http://www.megaupload.com/?d=7AABZEK2
http://www.megaupload.com/?d=EKIRU6VD
http://www.megaupload.com/?d=NRR1YPKR
http://www.megaupload.com/?d=AZMCKCN2
Tập: 10
http://www.megaupload.com/?d=FUOCGG47
http://www.megaupload.com/?d=6DVV76EX
http://www.megaupload.com/?d=X096UJCN
http://www.megaupload.com/?d=YTJ8TGD7
http://www.megaupload.com/?d=3R5O0UQ7
http://www.megaupload.com/?d=EEUX2VFN
http://www.megaupload.com/?d=0XAFFR7R
Tập: 11
http://www.megaupload.com/?d=PUXNDTIZ
http://www.megaupload.com/?d=FM51RG14
http://www.megaupload.com/?d=YWRMLKDJ
http://www.megaupload.com/?d=UT6SILBM
http://www.megaupload.com/?d=AOU94SJB
http://www.megaupload.com/?d=VEMCUKX8
http://www.megaupload.com/?d=9LL1QQQ0
Tập: 12
http://www.megaupload.com/?d=QQKU0YZU
http://www.megaupload.com/?d=NZHMGCW6
http://www.megaupload.com/?d=7DZU0MWS
http://www.megaupload.com/?d=53UPEA9E
http://www.megaupload.com/?d=X93UKU79
http://www.megaupload.com/?d=SMLW11VC
http://www.megaupload.com/?d=WYDV78WB
Tập: 13
http://www.megaupload.com/?d=XBE5LSV1
http://www.megaupload.com/?d=BHTQXXOM
http://www.megaupload.com/?d=IVC9D7F1
http://www.megaupload.com/?d=O1SWUVGB
http://www.megaupload.com/?d=PVR6GK5Z
http://www.megaupload.com/?d=0YP69V6V
http://www.megaupload.com/?d=QBC13WYK
Tập: 14
http://www.megaupload.com/?d=J9W446F4
http://www.megaupload.com/?d=OLEB88Z0
http://www.megaupload.com/?d=FWDCO3AJ
http://www.megaupload.com/?d=JD2VO6LW
http://www.megaupload.com/?d=WEY7ZSST
http://www.megaupload.com/?d=ZVA73GXS
http://www.megaupload.com/?d=F364BW2X
Tập: 15
http://www.megaupload.com/?d=UBG1W1GQ
http://www.megaupload.com/?d=G3X4VUCG
http://www.megaupload.com/?d=5RYDM82M
http://www.megaupload.com/?d=GZB7AGQE
http://www.megaupload.com/?d=2IQIJRDK
http://www.megaupload.com/?d=BXA1WJD5
http://www.megaupload.com/?d=W38XD11N
Tập: 16
http://www.megaupload.com/?d=JDLM6IVL
http://www.megaupload.com/?d=Q4I4Z0PE
http://www.megaupload.com/?d=GL30N0MU
http://www.megaupload.com/?d=Z8U594WM
http://www.megaupload.com/?d=50F13VQ6
http://www.megaupload.com/?d=E7QE2WQZ
http://www.megaupload.com/?d=F5PUNZI0
Tập: 17
http://www.megaupload.com/?d=DB08S8KR
http://www.megaupload.com/?d=TE24UNBS
http://www.megaupload.com/?d=BKHYFAT2
http://www.megaupload.com/?d=9766UW33
http://www.megaupload.com/?d=WHXJOBTD
http://www.megaupload.com/?d=PY93HS6W
http://www.megaupload.com/?d=ZP1D8UPN
Tập: 18
http://www.megaupload.com/?d=YAGQU2VY
http://www.megaupload.com/?d=D9161MSJ
http://www.megaupload.com/?d=QUXITMO9
http://www.megaupload.com/?d=PUC5H3K0
http://www.megaupload.com/?d=HUEVEXKJ
http://www.megaupload.com/?d=4I6E4I9K
http://www.megaupload.com/?d=ZCRTM2YS
Tập: 19
http://www.megaupload.com/?d=ZR0EZXLJ
http://www.megaupload.com/?d=3YHIZO9V
http://www.megaupload.com/?d=YO0UN60L
http://www.megaupload.com/?d=1QXPEAC0
http://www.megaupload.com/?d=E0CI7ZZI
http://www.megaupload.com/?d=5RT8WLDL
http://www.megaupload.com/?d=Y0QYJEAW
Tập: 20
http://www.megaupload.com/?d=H7Q9H7ZU
http://www.megaupload.com/?d=7ZXLN4UW
http://www.megaupload.com/?d=K8HVH1AI
http://www.megaupload.com/?d=J327R2VO
http://www.megaupload.com/?d=QRAVIQYQ
http://www.megaupload.com/?d=QWL48DTL
http://www.megaupload.com/?d=XGALR7JB
Tập: 21
http://www.megaupload.com/?d=N8SSFHEL
http://www.megaupload.com/?d=3Q2OOYZW
http://www.megaupload.com/?d=078LG3JD
http://www.megaupload.com/?d=YSFZ03SR
http://www.megaupload.com/?d=OWLKVOGI
http://www.megaupload.com/?d=GEQ2J4WP
http://www.megaupload.com/?d=6JJIOTE8
Tập: 22
http://www.megaupload.com/?d=WEZJKCLB
http://www.megaupload.com/?d=DLA0G57F
http://www.megaupload.com/?d=7YMS99DT
http://www.megaupload.com/?d=YBZEKQLG
http://www.megaupload.com/?d=2WN6MG2N
http://www.megaupload.com/?d=NPPLBPF9
http://www.megaupload.com/?d=SPNGK4WZ
End

 

Nhất Đen Nhì Đỏ 8 – Điêu Hùng Tranh Bịp – Lồng tiếng

Tập: 01
http://www.megaupload.com/?d=59SU8D5N
http://www.megaupload.com/?d=4HJW8FS2
http://www.megaupload.com/?d=UVEDXUNZ
http://www.megaupload.com/?d=2UJ5ZBEJ
http://www.megaupload.com/?d=NAH2026I
http://www.megaupload.com/?d=LBW3DS6V
http://www.megaupload.com/?d=UNXC10BK
Tập: 02
http://www.megaupload.com/?d=IWDFNU1F
http://www.megaupload.com/?d=CCPM8TFP
http://www.megaupload.com/?d=0R661A4Z
http://www.megaupload.com/?d=WUYAZOMT
http://www.megaupload.com/?d=5BBZI4S6
http://www.megaupload.com/?d=1GD1AQ12
http://www.megaupload.com/?d=TQGQTDOF
Tập: 03
http://www.megaupload.com/?d=Q9CUS60O
http://www.megaupload.com/?d=0OCIEBOI
http://www.megaupload.com/?d=ZZX0DS9U
http://www.megaupload.com/?d=35MFM6OF
http://www.megaupload.com/?d=MD8K4Q1M
http://www.megaupload.com/?d=3DER81LJ
http://www.megaupload.com/?d=UJOGMRIP
Tập: 04
http://www.megaupload.com/?d=2VTFIX8W
http://www.megaupload.com/?d=D3VU1YQM
http://www.megaupload.com/?d=QGYXXS4A
http://www.megaupload.com/?d=MJXJRVC3
http://www.megaupload.com/?d=I9ZO5OOE
http://www.megaupload.com/?d=D9KKHJCT
http://www.megaupload.com/?d=5NZ0F3DN
Tập: 05
http://www.megaupload.com/?d=X4ZFJSAF
http://www.megaupload.com/?d=XRE8UMAU
http://www.megaupload.com/?d=DLYKDK6H
http://www.megaupload.com/?d=KHLZC7VT
http://www.megaupload.com/?d=CT6RT1F3
http://www.megaupload.com/?d=T0922CRS
http://www.megaupload.com/?d=HTL4X70A
Tập: 06
http://www.megaupload.com/?d=EWFK9D01
http://www.megaupload.com/?d=0O42NDDW
http://www.megaupload.com/?d=J4W1WI1R
http://www.megaupload.com/?d=S59BFX6Z
http://www.megaupload.com/?d=BYXTJSN1
http://www.megaupload.com/?d=3YTE1RMD
http://www.megaupload.com/?d=668DR84O
Tập: 07
http://www.megaupload.com/?d=OXRW960C
http://www.megaupload.com/?d=GYLFSGIZ
http://www.megaupload.com/?d=6U9XZYPL
http://www.megaupload.com/?d=65P5FJ0D
http://www.megaupload.com/?d=XWNH3YVU
http://www.megaupload.com/?d=Z8RYDPRR
http://www.megaupload.com/?d=8KLLTBLR
Tập: 08
http://www.megaupload.com/?d=3B6BAXV2
http://www.megaupload.com/?d=MRSB0BNQ
http://www.megaupload.com/?d=B9C71Y2M
http://www.megaupload.com/?d=RI3U6S6C
http://www.megaupload.com/?d=G3B5S863
http://www.megaupload.com/?d=TTJ4SYGN
http://www.megaupload.com/?d=GFPE009U
Tập: 09
http://www.megaupload.com/?d=L5JOM0FI
http://www.megaupload.com/?d=XBUGXECX
http://www.megaupload.com/?d=GJP0VZ70
http://www.megaupload.com/?d=2PBM6R54
http://www.megaupload.com/?d=5DUDAJHQ
http://www.megaupload.com/?d=M5NZVH3B
http://www.megaupload.com/?d=NR1VC1GM
Tập: 10
http://www.megaupload.com/?d=LTRTKU0F
http://www.megaupload.com/?d=3S91KEXP
http://www.megaupload.com/?d=HBH9QKWZ
http://www.megaupload.com/?d=HRPZ0JRR
http://www.megaupload.com/?d=KQMYZDQQ
http://www.megaupload.com/?d=ZOH1ZTB2
http://www.megaupload.com/?d=9R1BXDI1
Tập: 11
http://www.megaupload.com/?d=LLNEZW8O
http://www.megaupload.com/?d=JGBTIAJ0
http://www.megaupload.com/?d=90A6JW7F
http://www.megaupload.com/?d=316FXDO6
http://www.megaupload.com/?d=DOUVMOB0
http://www.megaupload.com/?d=WRP6A6CN
http://www.megaupload.com/?d=XM9X3WSY
Tập: 12
http://www.megaupload.com/?d=304T7A8S
http://www.megaupload.com/?d=94PFVITC
http://www.megaupload.com/?d=FGUSL1BX
http://www.megaupload.com/?d=Z6WSBV74
http://www.megaupload.com/?d=QV40J1SY
http://www.megaupload.com/?d=ETUY5951
http://www.megaupload.com/?d=GLL0TJVE
Tập: 13
http://www.megaupload.com/?d=XQT56SNY
http://www.megaupload.com/?d=Q4W169Q1
http://www.megaupload.com/?d=SPI1YKKY
http://www.megaupload.com/?d=FEH4BYU9
http://www.megaupload.com/?d=USAARCCG
http://www.megaupload.com/?d=MQ0YWONN
http://www.megaupload.com/?d=X9RB7A5D
Tập: 14
http://www.megaupload.com/?d=ZDCTHW7T
http://www.megaupload.com/?d=W1I6PW0K
http://www.megaupload.com/?d=AAYM4UA8
http://www.megaupload.com/?d=MXML5XML
http://www.megaupload.com/?d=E70T7X62
http://www.megaupload.com/?d=3RMG67ON
http://www.megaupload.com/?d=F18X92H0
End

 

CHÚC CÁC BẠN XEM PHIM VUI VẺ

(Nguồn: taiphimhd.net)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s