Daily Archives: 20/05/2012

Thi cao học ĐH Kinh tế quốc dân năm 2012? (đã cập nhật đề thi)

Hôm nay kết thúc đợt thi cao học NEU năm 2012 không biết đề thế nào?  Bạn nào thi xong rồi có cảm nhận gì về đề thi năm nay không? Năm nay không biết điểm chuẩn là bao nhiêu? … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ôn thi cao học | 37 phản hồi